Stadtrat

Bürgermeister

Dominic Litzka, Ing.
Kontaktdaten von Ing. Dominic Litzka, BEd
Bürgermeister
Ing. Dominic Litzka, BEd
buergermeister@wolkersdorf.at

Vizebürgermeister

Albert Bors, Mag.
Kontaktdaten von Mag. Albert Bors
Vizebürgermeister
Mag. Albert Bors
bors@wolkersdorf.at

StadträtInnen

Hirschbüchler Gottfried (Small)
Kontaktdaten von Gottfried Hirschbüchler
Gottfried Hirschbüchler
hirschbuechler@wolkersdorf.at

 

Schrefel Christian (Large)
Kontaktdaten von Christian Schrefel
Christian Schrefel
schrefel@wolkersdorf.at
Siebenhandl1 (Mobile)
Kontaktdaten von Josef Siebenhandl
Josef Siebenhandl
siebenhandl@wolkersdorf.at
Stich
Kontaktdaten von Hermann Stich
Hermann Stich
stich@wolkersdorf.at
Stöckl Martin (Large)
Kontaktdaten von Mag. Martin Stöckl
Mag. Martin Stöckl
stoeckl@wolkersdorf.at
Vizebürgermeisterin Stöger-Wastellzuschnitt (Mobile)
Kontaktdaten von Andrea Stöger-Wastell
Andrea Stöger-Wastell
stoeger-wastell@wolkersdorf.at
StreicherStefan (Large)
Kontaktdaten von Ing. Stefan Streicher
Ing. Stefan Streicher
streicher@wolkersdorf.at
Veronika Strobel
Kontaktdaten von Veronika Strobel
Veronika Strobel
strobel@wolkersdorf.at
Pleil
Kontaktdaten von Ing. Christian Pleil
Ing. Christian Pleil
pleil@wolkersdorf.at